วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

DARK vol. 1 no. 3 May 2011

Step 40 - Unseen

STEP 39 - KWANG UNSEEN

NEED+ vol. 1 no. 46 June 2011 : Private Time

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Behind The scene - Thai Gay Magazines(Born21)


Born 21Remark : Pictures taken from www.magazinedee.com

Below are the link to download Behind the scene of Thai Gay Magazine,Born 21

born21.avi.001

born21.avi.002

Born21.avi.003

Born21.avi.004

Born21.avi.005

If you guys like it,please shout out loud,there are many files waiting for you all

Any recommend will be highly appreciate

Have a nice day